Wat is Service Framing?

Wat is serviceframing?

#

Service Framing is een beïnvloedingstechniek die wordt gebruikt om richting te geven aan klantgedrag. Het richt zich op het presenteren van een dienst of product op een manier die het gewenste gedrag van de klant bevordert.

# Tussenkop: Hoe werkt Service Framing?

Service Framing werkt door de presentatie van een dienst of product te veranderen, zodat het aantrekkelijker wordt voor de klant om een bepaalde actie te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door de voordelen van het product te benadrukken of door gebruik te maken van positieve framing in de communicatie.

# Tussenkop: Voorbeeld uit de adviespraktijk

Een voorbeeld van Service Framing in de adviespraktijk is het benadrukken van de voordelen van een bepaald financieel product, zoals een verzekering of een beleggingsproduct. Door te focussen op de voordelen voor de klant, zoals financiële zekerheid of rendement op de lange termijn, kan de adviseur het gewenste gedrag van de klant stimuleren.

# Tussenkop: Het effect van Service Framing

Het gebruik van Service Framing kan leiden tot een verhoogde acceptatie van een dienst of product door de klant. Door de presentatie van het product te veranderen en de voordelen ervan te benadrukken, kan de adviseur het gedrag van de klant beïnvloeden en ervoor zorgen dat deze sneller overgaat tot aankoop.

# Tussenkop: Conclusie

Service Framing is een krachtige beïnvloedingstechniek die financiële dienstverleners kunnen gebruiken om het gedrag van klanten te sturen en de acceptatie van hun diensten te vergroten. Door de presentatie van een dienst of product aan te passen en de voordelen ervan te benadrukken, kunnen adviseurs ervoor zorgen dat klanten sneller overgaan tot actie. Het is belangrijk om deze techniek op een ethische manier toe te passen en altijd het belang van de klant voorop te stellen.